Idéer og mål

Doppelt ist mehr

Strong Talents Ready For Crossborder Education – Med Interreg Va Projekt STARFORCE går et dansk-tysk initiativ af stablen, som forener alle relevante uddannelsesaktører i et strategisk samarbejde.

Projektet har til mål at forbedre mulighederne for grænseoverskridende erhvervs-, efter- og videregående uddannelse, for blandt andet at give erhvervslivet i regionen en udvidet tilgang til kvalificeret arbejdskraft, men også for at tilbyde de unge talenter på erhvervsuddannelse et optimalt bekæftigelsesperspektiv. Under mottoet „Doppelt ist mehr“ ønsker vi at:

  • fremme mobiliteten for grænseoverskridende uddannelser
  • udvikle modeller, som munder ud i ligeværdige dansk-tyske kvalifikationer
  • øge attraktiviteten af erhvervsuddannelsestilbuddet i regionen og potentialet på arbejdsmarkedet.

Et fælles Erhvervsuddannelsesforum skal udarbejde løsninger for barriererne i den grænseoverskridende mobilitet på uddannelsesområdet. Disse bliver identificeret via det praktiske arbejde i projektet. Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regional- udvikling og er bevilliget fra 01. juli 2015 – 30. april 2021. Få mere at vide om Interreg Deutschland-Danmark under www.interreg5a.eu.
Efter vores projektperiode bibeholder vi dog vores uddannelsestilbud. Du er velkomne at kontake os, når du har spørgsmål hhv. interesse (se tilsvarende “kontakt”).

Flere informationer til uddannelsesforløbet, se video: her

Intern kompetenceudvikling

Hvordan forholder det sig med sygeforsikringen, hvor kan jeg bo og hvad med lønnen? Elever og studerende vil stille spørgsmål og disse skal besvares af deres kontaktpersoner på skolerne. Hvis disse spørgs- mål ikke kan besvares, opstår der usikkerhed og det er netop denne usikker- hed projektet med den interne kompetenceudvikling vil modvirke.

Lærling på et kontor

Praktik og uddannelsescenter

I denne arbejdspakke bliver ide til virkelighed!

Ved hjælp af en proaktiv informationsindsats informeres elver og forældre om projektet og dets mål. Elever som er interesserede i at tage en del af deres erhvervsuddannelse i nabolandet bliver her taget ved hånden og følges igennem hele processen.

Lærlingen og instruktør i logistik

Modeludvikling

Springet over grænsen skal være en gevinst og derfor skal resulta- tet efter endt uddannelse være to eksamensbeviser. Det er ikke med udgangspunkt i spørgsmålet om anerkendelse, men om ét binationalt ud- dannelsestilbud som vi kender det fra universiteternes double degrees. „Doppelt ist mehr.“

Lærlingen lærer og griner

Videregående uddannelsesmodeller

Projektaktørerne er overbeviste om at regionens faglærte også skal kunne modtage flere efter- og videregående uddannelsestilbud med en dansk-tysk komponent. Og derfor arbejdes der i ånden af Life-Long-Learning princippet ikke kun med udviklingen af erhvervsuddannelsesmodeller men også med moduler som del af en videregående uddannelse.

Behovsanalyser danner grundlaget for det, der skal udmunde i et tilbud til studerende, virksomheder og deres ansatte. Det stærke talent i vores fælles arbejdsmarkedsregion skal videreudvikles og bibeholdes.

To glade lærlinge

Nyheder og
begivenheder

bg-boxen

News und Termine

hviskerer piger

For tyske
lærlinge

bg-boxen

Azubi in Deutschland

tyske pige og tyske dreng

For danske
lærlinge

bg-boxen

Azubi in Dänemark

danske dreng med Dannebrog

Starforce
Aktionskort

 

bg-boxen

Starforce Aktions-Karte

stjernehimmel med stjerneskud